BİLGESAM Gençlik Platformu ve Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Kulübü işbirliği ile hazırlanan “Göçün Sosyopolitik ve Uluslararası İlişkilere Etkisine Bir Örnek: Suriye Mültecileri ve AB” paneli 16 Mayıs 2016 tarihinde Galatasaray Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir.

Panel programında BİLGESAM başkan yardımcısı Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, Suriye mültecileri ve AB meselesinin uluslararası ilişkiler perspektifinden değerlendirmesini içeren konuşmasını gerçekleştirmiştir. Konferansın ikinci Konuşmacısı ise Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji bölüm başkanı Doç. Dr. Didem Danış ise meselenin sosyolojik açıdan değerlendirilmesini yapan bir konuşmasını gerçekleştirmişlerdir. Panel programı soru-cevap bölümü ile sona ermiştir.