Geçmişten günümüze inşa olunmuş tüm siyaset formlarını yeniden sorgulayıp, dışlayıcı politik tutumları sosyokültürel bellekte yenileyerek, disiplin içerisinde yeniden yorumlamaktır amacımız. Yapı içerisinde akademik öz kimliğini tanımlayabilen, bilimsel platformlarda kendini rahat ifade edebilen ve kendi fikirlerini pratiğe dönüştürmek isteyenlerle oluşacak dev bir orkestradır hayalimiz. Sosyal ve bilimsel ağlar üzerine bina edeceğimiz konseyimizde çağı yakalayamayan kurumsal bir dil yerine “biz” olanın dilini yaratacağız.  “İzm”lerin merkezinde ; ayrımcılığın, cinsiyetçiliğin ve her türlü aşırı tutumun doğrudan karşısında olan varoluş sebebimiz, kararlılıkla karakter bulacaktır. 

 

Sosyal bir varlık olan insan ; kültürün üreticisi, alıcısı ve aktarıcısı olarak öğrenmeye ihtiyaç duymaktadır. İnsanda var olan öğrenme ihtiyacı çoğu ortamda karşılanmaktadır. Bunların başında aile, arkadaş grubu, kitle iletişim araçlarının yoğunlukla kullanıldığı medya, öğrenim gördüğü akademi, geçimini sağladığı iş ve meslek ortamı gelmektedir. Tüm sosyal öğrenme süreçlerinin dinamizmini geliştirmek için bir araya geldik ve birbirimizin destekçisi olacağız. Çevremizi de bu harekete dahil ederken siyaset bilimine ve onun öğrencilerine herhangi bir misyon yüklemiyor, aksine onları kendi akademik varoluşları dahilinde özgür bırakmak için toplanıyoruz.

 

Şeffaflık ve hesap sorulabilirliği ilke ediniyoruz. Dayanışmayı esas alıp, örgütlenmemizin her branş ve biriminde ikna ilkesini takip etmek için buradayız. Çevremizde gelişen olaylara ve olgulara yabancılaşmamak ve duyarlılığımızı muhafaza edebilmek için medya ve bilişim  teknolojisinden  faydalanarak siz değerli öğrenci arkadaşlarımızı gençlik platformumuzda faaliyet ve organizasyonlarla karşılayacağız .

 

Gündelik hayatta sıkça karşılaştığımız “Sen şimdi siyasetçi olursun!” mantığıyla mücadele etmek için toplanıyoruz. Siyaset bilimine neden bir teorisyen kazandırmayalım “biz” olandan, el ele yürümeye başladık bile…

Manifestomuz kendi idealini yaratacaktır…